header-r-4.jpg
01.jpg

Lecția 3

 

Ce este dezvoltarea durabilă?

Noțiunea "dezvoltare durabilă" se referă la modelul recunoscut pe plan internațional privind capacitatea comunității noastre globale de a avea un viitor. Problemele sociale importante cum ar fi cultura, interacțiunea socială și potențialul economic ar trebui reconciliate într-o manieră ecologică și care să conserve natura.

 

Ce este educația pentru dezvoltare durabilă?

Educația pentru dezvoltare durabilă (EDD) îi învață pe copii, tineri și adulți un mod de gândire și de acțiune durabil. Aceasta îi face pe oameni capabili de a lua decizii pentru viitor și de a evalua modul în care acțiunea proprie influențează generațiile viitoare sau viața în alte regiuni ale planetei (Deutsche UNESCO-Kommission e.V.,2013). EDD urmărește să formeze diferite competențe, care să le permită cursanților ca în situații complexe (inclusiv cauzele economice, ecologice și sociale) să poată decide conștient și rațional. Aceste competențe sunt cumulate în abilitatea de a modela viitorul.

Exemple de abilități dobândite și care ajută la a modela viitorul sunt, de exemplu

  • gândirea și acțiunea predictive
  • achiziția de cunoștințe interdisciplinare
  • reflectarea asupra propriilor principii și a principiilor altor persoane
  • empatia și solidaritatea cu alte persoane
  • participarea în procesul de luare a deciziilor

de Haan & Harenberg, 1999

În cazul EDD, înțelegerea educației orientată spre procese și deschisă la rezultate necesită într-o mare măsură utilizarea metodelor participative. Pe această cale, sunt stimulate capacitățile cursanților de participare socială conștientă.

Introducere: SDG (Sustainable Development Goals)

Prin semnarea Agendei 2030 în luna septembrie 2015, comunitatea internațională a statelor urmărește o transformare a acțiunii noastre sociale. Se pleacă de la premisa că statele pot face față provocărilor globale numai împreună, pentru a crea pentru viitor o lume bazată pe compatibilitate cu țelurile ecologice, echitate socială și performanță economică.

Principiile după care se ghidează acțiunile sunt cuprinse în 5 mesaje-cheie: omul, planeta, prosperitatea, parteneriatele și pacea. Aceste principii sunt împletite inseparabil. Din acest motiv, în cadrul Agendei sunt preluate și luate în considerare toate dimensiunile dezvoltării durabile - aspectele sociale - mediul înconjurător - economia.

În vederea implementării Agendei 2030, Națiunile Unite au formulat 17 țeluri de sustenabilitate, așa-numitele SDGs (Sustainable Development Goals). Aceste țeluri directoare trebuie să devină baza tuturor acțiunilor și sunt concepute ca un catalog de obiective verificabile.

În timp ce cele 8 ținte milenare ale Națiunilor Unite din anul 2000 au formulat prescripții pentru țările din partea sudică a planetei, SDG-urile sunt valabile pentru toate statele. Națiunile Unite urmăresc o creștere economică a tuturor statelor și îmbină acest obiectiv cu ținte din sfera mediului natural și a protecției climatice. Ideea directoare este aceea că un progres fără respectarea limitelor noastre planetare nu este fezabil.


Sarcină

Priviți încă o dată cu atenție obiectivele SDG din grafic. Care dintre acestea sunt deosebit de relevante pentru comportamentul oamenilor față carnivore mari? Puteți identifica obiective care pot fidivergente?

Ca pas ajutător, puteți încadra obiectivele în cele 4 categorii „Politică, economie, societate, planetă“.