header-r-3.jpg
05.jpg

Lecția 4

 

În ce mod tematica „Marii prădători“ reprezintă o oportunitate de învățare în cadrul EDD?

Păstrarea habitatelor și o utilizare durabilă a resurselor naturale sunt esențiale pentru conservarea animalelor care trăiesc în sălbăticie. Vânătoarea ilegală și pierderea habitatelor din cauza rețelei rutiere tot mai complexe, creșterea populației umane, agricultura intensivă și activitățile de agrement ale oamenilor în natură reprezintă factori care amenință speciile sălbatice. Cu toate acestea, pierderea habitatelor constituie doar unul dintre factorii care amenință animalele care trăiesc în sălbăticie. Cauzele pierderii biodiversității sunt complexe și implică dimensiuni sociale, economice și ecologice.

 

În cazul speciilor de prădătorilor pe cale de dispariție, perspectivele diferite conduc la o dilemă decizională, actorii implicați fiind nevoiți să decidă între protejarea speciei de animale, interesele economice și eventuale rațiuni subiective în materie de siguranța oamenilor. Aceste situații reprezintă un potențial de conflict, deoarece interesele practice ale oamenilor se opun conservării speciilor. Revenirea și prezența marilor prădători servesc astfel drept un bun exemplu pentru ilustrarea directivelor în materie de protecția naturii, de ex. Natura 2000 (o rețea paneuropeană de zone destinate protejării speciilor și habitatelor), contribuind la conștientizarea diferitelor problematici ecologice - inclusiv Strategia Biodidiversității 2020 la nivel european.


Sarcină

Gândiți-vă cum puteți aborda diferitele perspective  (economice, ecologice și sociale) referitoare la relația carnivore – oameni, în cadrul echipei din care faceți parte? (de ex. ce metode sunt potrivite?)

Elaborați un plan de lecție (mindmap) și încărcați-l în atelierul online al proiectului.